"Sorunlar bitmez,
Çareler tükenmez"


Medyum Recep Kaplan
İnsanların en hayırlısı
İnsanlara en çok faydalı olandır.
Hadis-i Şerif
Recep Kaplan, ''Türkiye'de İlk Vergi Mükellefi'' olan Medyum'dur
Ümitsizseniz Ümit Sizsiniz

Behcet Necatigil
Bizim kudretimizin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz.
Fatih Sultan Mehmed
"İnsan Yenilince değil; Pes edince Kaybeder"
Medyum Recep Kaplan
İmkansız olan nedir bilirmisiniz?
Ben yapamam dediğiniz herşey.
Medyum Recep Kaplan

Mail Adresimiz recepkaplan@recepkaplan.net

YENİLENİYORUZ.....

Lütfen Websitemizde gördüğünüz eksiklerimizi bize bildiriniz...

Türkiye'nin En Kapsamlı Gizli İlimler Sitesi... Çok Yakında Sizlerle...

Dünyaca Ünlü Medyum Recep Kaplan Köşe Yazılarıyla Çok Yakında Sizlerle...

Türkiye'nin En Çok Ziyaret Edilen Medyum'luk Sitesi... Yeni Yüzüyle Çok Yakında Yayında...

Web sitemiz Yenileniyor... Çok Yakında Aktif Olarak Yayındayız....

Galeri Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor...

Rüyalar ve Rüya Tabirleri Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor...

İsimler Sözlüğü ve İsimname Bölümümüzde Çalışmalar Devam Ediyor...

Burçlar Bölümümüz Tamamlandı...

Gizli İlimler Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor.

''WEB SİTEMİZ YENİLENİYOR''

Esma-ül Hüsna Zikir Sayıları

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları


ALLAH günde 66 Her türlü istek, tüm duaların kabul olması


Er- RAHMAN Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahrette Allah'ın sevgilisi olmak


Er- RAHİM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar


El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak


El- KUDDÜS Hatadan, gafletten, aczeden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği


Es- SELAM Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren günde 131 Korkulan her şeyden korunmak


El- MÜ'MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek


El- MÜHEYMİN Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar korunur


El- AZİZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmek


El- CEBBAR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan günde 206 istek ve Arzuların olması için


El- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak


El- HALİK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak


El- BARİ' Eşyayı ve her şeyin vücudunu birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur


El- MUSAVVİR Tasvir eden, her şeye bir biçim ve özellik veren günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için


El- GAFFAR Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma


El- KAHHAR Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan günde 306 Zalimleri kahretmek için


El- VEHHAB Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için


Er- REZZAK Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden günde 308 Bol rızıklı ömür için


El- FETTAH Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için


El- ALİM Her şeyi çok iyi bilen günde 150 ilim zenginliği için


El- KABID Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zulmünden kurtulmak için


El- BASIT Açan, Genişleten günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi


El- HAFID Yukardan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak


Er- RAFİ Yukarı kaldıran, yükselten günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için


El- MUİZ İzzet veren, ağırlayan günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak


El- MÜZİL Zillete düşüren, hor ve hakir eden günde 770 Düşmanları zelil etmek için


Es- SEMİ' Her şeyi iyi işiten günde 180


El- BASİR Her şeyi iyi gören günde 112 Acziyetin kalkması için


El- HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması için


El- ADL Çok Adaletli günde 104 Adaletli olmak için


El- LATİF En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için


El- HABİR Her şeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için


El- HALİM Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için


El- AZİM Çok Azametli günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için


El- GAFÜR Affı ve mağfireti pek çok günde 128 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak


Eş- ŞEKÜR Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık


El- ALİY Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için


El- KEBİR En büyük, pek büyük günde 232 Hürmet görmek için


El- HAFIZ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 Nefsinin ve malının korunması için


El- MUKİT Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için


El- HASİB Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği her şeyin hesabını bütün detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmakEl- CELİL Celalet ve Ululuk sahibi günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için


El- KERİM Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak


Er-RAKİB Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden günde 312 Her işte Allah'ın koruması altında olmak için


El- MUCİB Kendisine dua edenlerin isteklerini veren günde 3025 Duaların kabul olunması için


El- VASİ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için


El- HAKİM Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli günde 60849 İlim ve hikmet sahibi olmak için


El- MECİD Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için


El-BAİS Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran günde 573 Kuvvetle irade ve alacaklarını almak için


Eş- ŞEHİD Bütün zamanlardayerde hazır ve nazır günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için


El- HAK Varlığı hiç değişmeden duran günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek


El- VEKİL Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran günde 66 Allah'tan her türlü yardımı görmek için


El- KAVİY Pek Güçlü günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için


El- METİN Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için


El- VELİY Sevdiği kullarının dostu günde 2116 Her işinde Allah'ın yardımı için


El- HAMİD Ancak kendisine hamd edilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi


El- MUHSİ Sonsuzda olsa tek tek her şeyin sayısını bilen günde 148 Zekanın kuvvetli olması


El- MÜBDİ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan günde 57 Her işte muvaffak olmak için


El- MUİD Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için


El- MUHYİ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde 68 İşlerin başarılı olması için


El- MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek


El- HAY Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür


El- KAYYÜM Gökleri ve yeri, her şeyi tutan günde 156 Allah'ın izniyle her istekleri olur


El- VACİD İstediğini istediği anda bulan günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak


El- MACİD Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok günde 48 Kazancın bolluğu için


El- VAHİD Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur


Es- SAMED İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak


El- KADİR İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek


El- MUKTEDİR Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan günde 744 Her işte başarılı olmak


El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan günde 184 Daima yükselmek için


El- MUAHHİR İstediğini geri koyan, arkaya bırakan günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için


El- EVVEL İLK günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için


El- AHİR SON günde 801 Ömür uzunluğu için


Ez- ZAHİR Her şeyde görünen aşikar Her meselenin zuhuru için


El- BATIN Her şeyden gizli günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için


El- VALİ Kainatı ve her an olup biten her şeyi tedbir ve idare eden günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için


El- MÜTEALİ Aklım mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan daha yüce günde 551 Devletten istediğini elde etmek için


El- BERR Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok günde 202 Herhalde iyilik bulmak için


Et- TEVVAB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan günde 409 Tövbelerin kabulu için


El- MÜNTEKIM Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak


El- AFÜV Çok affeden günde 156 Rızık bolluğu Kalp huzuru


Er- RAÜF Çok lütüfkar Çok esirgeyen günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez


MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez


Zül Celal-i Ve'l İkram Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi günde 1100 işlerin kolaylığı için


El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan günde 209 Eşler arasını düzeltmek için


El- CAMİ' İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan günde 114 Küsleri barıştırmak için


El- GANİY Çok zengin ve her şeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık


El- MUĞNİ İstediğini zengin eden günde 1100 Geçim genişliği bol rızık


El- MANİ' Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen günde 161 Kaza beladan uzak olmak için


Ed- DARR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için


En- NAFİ' Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan günde 201 Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur


En- NÜR Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için


El- HADİ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren günde 400 çocukların itaatkar olması için


El- BEDİ' Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan günde 86 Allah'ın yardımına nail olmak için


El- BAKİ Varlığının sonu olmayan günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için


El- VARİS Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref


Er- REŞAD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için


Es- SABÜR Çok sabırlı günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için

Seçme Hadisler ve Sözler
İnsaf et, aşk güzel bir iştir!Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi, (insanlardaki) tabiatın kötü niyetli oluşundandır.
Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın;Halbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur.
Mevlana
Her An'ımız Bir Dua
Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma, bizi affet, lütfunla kusurlarımızı bağışla, bize merhamet et. Bizim yardımcımız sensin kafir topluluklara karşı bize yardım et.
Recep Kaplan İletişim
Ofis Adresi:
Uğur Mumcu Caddesi No: 77/10
G.O.P / Çankaya / Ankara / Türkiye
0 312 447 45 45 (pbx)